Bestilling:

All overnatting må bookes minst 2 dager i forkant.

Betaling:

All overnatting betales ved bestilling.

Avbestilling:

Dersom overnatting skal avbestilles må dette skje minst 10 dager i forkant – etter det belastes beløpet i sin helhet.